×

... 9.3k views

어디에 언제
-- 디저트
미각 가격
저렴한
코코넛 밀크에있는 중국 물 밤
Tap Tim Krop ทับทิมกรอบ

... 6.6k views

어디에 언제
-- 디저트
미각 가격
저렴한
멍 거운 쿠키
Kanom Tua Kuan ขนมถั่วกวน

... 6.8k views

어디에 언제
길거리 음식, 직접 만든 디저트, 과자
미각 가격
저렴한
코코넛 쿠키
Kanom bhink ขนมผิง

... 8.6k views

어디에 언제
-- 디저트
미각 가격
꽤 비싼
녹두 케익
Kanom Pi-e ขนมเปี๊ยะ

... 7.6k views

어디에 언제
-- 디저트
미각 가격
저렴한
코코넛 케이크와 함께 밥
Kao Tu Ma Plao Orn ข้าวตูมะพร้าวอ่อน