×

... 10.7k 意见

哪里
-- --
味道 价格
廉价
Roasted Chili Paste
Nam Prik Pow น้ำพริกเผา

酱汁和腌料

... 10.1k 意见

哪里
-- 午餐, 晚餐
味道 价格
辣, 咸 手段
发酵鱼辣浸
Nam Prik Pla Rah น้ำพริกปลาร้า

其他
酱汁和腌料

... 9.2k 意见

哪里
街头食品, 在家做的 午餐, 晚餐
味道 价格
辣, 咸 手段
绿色的辣酱
Nam Prik Num น้ำพริกหนุ่ม

酱汁和腌料

... 8.8k 意见

哪里
-- 午餐, 晚餐
味道 价格
酸溜溜, 甜咸, 辣 手段
罗望子酱
Nam Prik Makaam น้ำพริกมะขาม

其他
酱汁和腌料

... 8.7k 意见

哪里
街头食品, 在家做的 午餐, 晚餐
味道 价格
辣, 咸 手段
油炸鲭鱼用虾酱酱
Nam Prik Krapii น้ำพริกกะปิ

其他
酱汁和腌料

... 8.7k 意见

哪里
-- --
味道 价格
酸溜溜, 辣, 咸 手段
芒果酱虾酱
Nam Prik MaMuang น้ำพริกมะม่วง

酱汁和腌料

该美食指南 泰国

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice