×

... 9.7k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน, เค็ม ค่อนข้างแพง
ข้าวผัดกับสับปะรดเสิร์ฟในสับปะรด
Kao Op Sapparod ข้าวอบสัปปะรด

อื่น ๆ