×
+
9.8k 意见

黄咖喱牛肉或鸡肉

Kaeng Karie Nua แกงกะหรี่เนื้อ

阿拉伯名字

Kaeng Karie Nua แกงกะหรี่เนื้อ
Kaeng Karie Nua / Kai是一个带牛肉的黄色咖喱。黄咖喱除了草本味道之外,还会给人以温和的咸味,所以最好用蒸米饭吃饭。
在当地文化 - 每天
微辣
吃法 - 用勺子
- 平底勺子
热值手段
温度 -
, 素食主义者
过敏症 - 包含乳糖 (牛奶)
准备难度平均
煮熟生 - 煮熟
Outils de préparration - 压力锅或锅

伴奏

相关的菜

该美食指南 泰国

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice