Atay b naanaa

มิ้นต์ชา

เครื่องดื่ม
ที่ไหน ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน
เมื่อ อาหารเช้า, อาหารเช้า, ลิ้มรส, การกัดกร่อน, อาหารเย็น
ลิ้มรส หวาน
ราคา $ $
3287 มุมมอง