Pandan deixa
Pandan deixa

NamKekHuay น้ำเก็กฮวย
6.9k visualizações
NamBaiToey น้ำใบเตย
5k visualizações
Nam Ta Klai น้ำตะไคร้
4.8k visualizações
Nam Lum Yai น้ำลำไย
4.5k visualizações
KanomBuerkKuan ขนมเผือกกวน
4.3k visualizações
Look Tan Loy Kaew ลูกตาลลอยแก้ว
4.2k visualizações
Tap Tim Krop ทับทิมกรอบ
4k visualizações
Kanom TaKoh ขนมตะโก้
3.7k visualizações
NamDokAungChan น้ำดอกอัญชัญ
3.7k visualizações
Kamon Mor Kaeng ขนมหม้อแกง
3.6k visualizações
Kai Hor Bai Toey ห่อหมกใบเตย
3.4k visualizações
TaoSuan เต้าส่วน
3.4k visualizações
Kanom Klong Klaeng Nam Kati ขนมครองแครงน้ำกะทิ
3.4k visualizações
Nam Bai Ya Nang น้ำใบย่านาง
3.3k visualizações
Kanom SangKaya ขนมสังขยา
3k visualizações
Nam BaiBuaBok น้ำใบบัวบก
3k visualizações
Kao Niew Moon ข้าวเหนียวมูน
2.9k visualizações
Kamon Vun Bai Toey ขนมวุ้นใบเตย
2.8k visualizações
Kanom Maan Sa Pa Rang ขนมมันสำปะหลัง
2.7k visualizações
Kanom Tua Paep ขนมถั่วแปบ
2.6k visualizações
Kanom Tom ขนมต้ม
2.6k visualizações
NamTaoHu น้ำเต้าหู้
2.2k visualizações

O guia da gastronomia de Tailândia