กล้วย
กล้วย

Kluay Krop Kaew Sai Makam กล้วยกรอบแก้วใส่มะขาม
5k มุมมอง
Kuay Tod กล้วยทอด

กล้วยทอด

ลูกกวาด , ขนมหวาน
4.4k มุมมอง
Kamon Kluay Ping ขนมกล้วยปิ้ง
3.3k มุมมอง
Kluay Buad She กล้วยบวชชี
3.2k มุมมอง
Kao Tom Mad ข้าวต้มมัด
3.1k มุมมอง
Kluay Op Noey กล้วยอบเนย
3.1k มุมมอง
Kluay OP Nam Pueng กล้วยอบน้ำผึ้ง
2.9k มุมมอง
Kamon Cake Kluay Horm ขนมเค้กกล้วยหอม

เค้กกล้วย

ขนมหวาน
2.8k มุมมอง
Kluay Chuerm กล้วยเชื่อม
2.8k มุมมอง
KluayPan กล้วยปั่น

กล้วยสั่น

เครื่องดื่ม
2.3k มุมมอง
Kanom Kluay ขนมกล้วย

กล้วยธารนึ่ง

ขนมหวาน
2k มุมมอง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย