×

... 12k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
-- ถูก
กล้วยกับข้าวเหนียว
Kao Tom Mad ข้าวต้มมัด

... 11.4k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
กล้วยทอด
Kuay Tod กล้วยทอด

... 11.4k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
Acidulated, หวาน ราคาไม่แพง
กล้วยหอมกับมะขามวาง
Kluay Krop Kaew Sai Makam กล้วยกรอบแก้วใส่มะขาม

... 10k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
กล้วยย่างในน้ำเชื่อมแช่
Kamon Kluay Ping ขนมกล้วยปิ้ง

... 9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
กล้วยในกะทิและครีม
Kluay Buad She กล้วยบวชชี

... 9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
กล้วยหอมหวานในน้ำเชื่อม
Kluay Chuerm กล้วยเชื่อม

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice