×

... 20.5k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เค็ม ถูก
หมูทอดไทยกระเทียมกับข้าว
Khao Moo Tod Gratiem ข้าวหมูทอดกระเทียม

เนื้อหมู

... 14.5k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เค็ม ถูก
บาร์บีคิวไทย
Moogata หมูกะทะ

เนื้อหมู
ผัก
ไก่

... 13.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เค็ม ราคาไม่แพง
ซี่โครงหมูซี่โครงหมูทอดกระเทียมและพริกไทย
See Clong Moo Tod Kratiem Prik Thai ซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย

เนื้อหมู

... 13.4k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เค็ม ราคาไม่แพง
ซุปเลือดหมู
Tom Luerd Moo ต้มเลือดหมู

เนื้อหมู
ซุป

... 12.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เปรี้ยวหวาน ราคาไม่แพง
หมูกรอบทอดกับผักคะน้า
Pad Kanah Moo Krop ผัดคะน้าหมูกรอบ

เนื้อหมู

... 12.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
ไข่และหมูในซอสสีน้ำตาล
Moo Kai Pa Loh หมูไข่พะโล้

เนื้อหมู
ซุป

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice