×

... 11.7k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
-- ถูก
กล้วยกับข้าวเหนียว
Kao Tom Mad ข้าวต้มมัด

... 10.5k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเช้า, ลิ้มรส, การกัดกร่อน, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน, เค็ม ถูก
ข้าวเหนียว
Koaw Niew ข้าวเหนียว

อื่น ๆ

... 7.8k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
ข้าวเหนียวกุ้ง
Kanom Sai Kung ขนมไส้กุ้ง

... 6.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, ขนมหวาน, การกัดกร่อน, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
ข้าวเหนียวในกะทิ
Kao Niew Moon ข้าวเหนียวมูน

... 5.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
ข้าวเหนียวสีดำในกะทิ
Kao Niew Dam ข้าวเหนียวดำ

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice