×

... 13.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, ปัจจัยการผลิต, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
Acidulated, เปรี้ยวหวาน, รสจัด ถูก
สลัดมะละกอ
Som Tom ส้มตำ

ผัก

... 12k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เปรี้ยวหวาน ราคาไม่แพง
ซุปไก่ไทยในกะทิ
Tom Kha Kai ต้มข่าไก่

ซุป
ไก่

... 11.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เปรี้ยวหวาน ถูก
แกงเขียวหวานไก่
Gaeng Keow Wan Gai แกงเขียวหวานไก่

แกง
ซุป
ไก่

... 9.7k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเช้า, ลิ้มรส, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
เค็ม ถูกมาก
ข้าวหอมมะลิ
Khao Hom Mali ข้าวหอมมะลิ

อื่น ๆ

... 9.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเช้า, ลิ้มรส, การกัดกร่อน, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน, เค็ม ถูก
ข้าวเหนียว
Koaw Niew ข้าวเหนียว

อื่น ๆ

... 8.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
รสจัด, เค็ม ราคาไม่แพง
แกงเผ็ดแกงเผ็ด
Kaeng Ped แกงเผ็ด

แกง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice