×

... 15.3k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- เครื่องดื่ม
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
น้ำเต็นท์
NamBaiToey น้ำใบเตย

... 15k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน เครื่องดื่ม, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
น้ำเก็กฮวย
NamKekHuay น้ำเก็กฮวย

... 14.7k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- เครื่องดื่ม, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
น้ำลำไย
Nam Lum Yai น้ำลำไย

... 13.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- เครื่องดื่ม
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
น้ำสมุนไพรดอกกระเจี๊ยบ
Nam Kra Jiep น้ำกระเจี๊ยบ

... 11.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน เครื่องดื่ม, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
น้ำตะไคร้
Nam Ta Klai น้ำตะไคร้

... 11.4k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร เครื่องดื่ม, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
น้ำอ้อย
Nam Oriy น้ำอ้อย

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice