×

... 13.1k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
ก๋วยเตี๋ยวสีเขียวในน้ำหวานที่มีน้ำแข็ง
Kanom Lod Chong ขนมลอดช่อง

... 10.8k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ค่อนข้างแพง
เกี๊ยวแป้งข้าวสาลีกับไข่แดง
Kanom Thong Ek ขนมทองเอก

... 9.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน, เค็ม ถูก
เค้กสามเหลี่ยม
Kamon Tien ขนมเทียน

... 9.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
ถั่ววาง
Med Kanoon เม็ดขนุน

... 9.1k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
Cupcake นึ่ง
Kanom Tuay Foo ขนมถ้วยฟู

... 8.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ค่อนข้างแพง
หัวข้อสีทอง
Kanom Foy Thong ขนมฝอยทอง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice