×

... 18k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
แพนเค้กไทย
Roti โรตี

... 12.9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ถูก
คัพเค้กน้ำตาลปาล์ม
Kanom tan ขนมตาล

... 11.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, ขนมหวาน, การกัดกร่อน, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
หวาน ค่อนข้างแพง
คัสตาร์ไทย
Kamon Mor Kaeng ขนมหม้อแกง

... 10.3k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- ขนมหวาน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ค่อนข้างแพง
เค้กขนมอบจีน
Kanom Pi-e ขนมเปี๊ยะ

... 10.1k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
Cupcake ไทย
Kanom Pui Faiy ขนมปุยฝ้าย

... 9.6k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
หวาน ราคาไม่แพง
คุกกี้เผือกไทย
KanomBuerkKuan ขนมเผือกกวน

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice