เพิ่มรูปภาพ
เพิ่มในการเลือกของฉัน
ค้นหาสูตร
+
ไทย
4.5k มุมมอง

ฝรั่งหวานเปรี้ยวและเผ็ด

ลิ้มรส
ราคา
ชื่อในภาษาอาหรับ
Farang Yee ฝรั่งหยี ไทย
FarangYee มีการเก็บรักษาฝรั่งไว้ 3 รสชาติคือรสเปรี้ยวเปรี้ยวและเผ็ด
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
รสจัดเผ็ดเล็กน้อย
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่เบา
อุณหภูมิ - อุณหภูมิห้อง
มังสวิรัติ , มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการง่าย
ปรุง - ดิบ - เหล้าองุ่น

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย