×
+
8.8k มุมมอง

หมูหวานทอดบนข้าวเหนียว

KaoNiewMooHwan ข้าวเหนียวหมูหวาน

ชื่อในภาษาอาหรับ

KaoNiewMooHwan ข้าวเหนียวหมูหวาน
ข้าวเหนียวหมูเป็นหมูหวานทอดบนข้าวเหนียว หมูทอดกับน้ำตาลเกลือและหอมแดงเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวสีดำ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - ร้อน
มังสวิรัติ , มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
วิธีการปรุงอาหาร - ทอด
ปรุง - ดิบ - สุก

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice