×

... 11.7k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
รสจัด, หวาน ถูก
ข้าวไก่สีเหลืองใต้
Khao Mok Gai ข้าวหมกไก่

ไก่

... 9k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
-- --
ลิ้มรส ราคา
Acidulated, รสจัด, หวาน ราคาไม่แพง
ฝรั่งหวานเปรี้ยวและเผ็ด
Farang Yee ฝรั่งหยี

... 7.5k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร ขนมหวาน, การกัดกร่อน
ลิ้มรส ราคา
Acidulated, เปรี้ยวหวาน, รสจัด, หวาน ราคาไม่แพง
ลูกอม Chebula Terminalia
Samor Thai สมอไทย

... 6.3k มุมมอง

ที่ไหน เมื่อ
ถนนอาหาร, ทำที่บ้าน อาหารเช้า, อาหารเย็น
ลิ้มรส ราคา
รสจัด, หวาน ราคาไม่แพง
เนื้อสัตว์ภาคเหนือและมะเขือเทศเผ็ด
Naam Prik Ong น้ำพริกอ่อง

เนื้อหมู
ซอสปรุงรส และหมัก

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice