×
+
8.5k มุมมอง

ข้าวกับเค้กมะพร้าว

Kao Tu Ma Plao Orn ข้าวตูมะพร้าวอ่อน

ชื่อในภาษาอาหรับ

Kao Tu Ma Plao Orn ข้าวตูมะพร้าวอ่อน
KaoTuMaPlaoOrn คือข้าวที่มีเค้กมะพร้าวประกอบด้วยข้าวต้มกะทิและครีมมะพร้าวและอ้อยซึ่งเป็นรูปเหรียญ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - อุณหภูมิห้อง
มังสวิรัติ , มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
ปรุง - ดิบ - สุก
Outils de préparration - หม้อความดันหรือหม้อ

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice