×
+
8.1k มุมมอง

ข้าวเหนียวกุ้ง

Kanom Sai Kung ขนมไส้กุ้ง

ชื่อในภาษาอาหรับ

Kanom Sai Kung ขนมไส้กุ้ง
KanomSaiKung เป็นข้าวเหนียวกุ้งห่อด้วยกล้วย จานนี้นับเป็นของหวานเนื่องจากความเค็มของกุ้งถูกปกคลุมไปด้วยความหวานของข้าวเหนียวซึ่งผสมกับกะทิและน้ำตาล สิ่งที่อาจเป็นเช่นกล้วยเผือกและแยมผลไม้
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - ร้อน
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
ปรุง - ดิบ - สุก

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice