×
+
16.8k มุมมอง

น้ำลำไย

Nam Lum Yai น้ำลำไย

ชื่อในภาษาอาหรับ

Nam Lum Yai น้ำลำไย
NamLumYai เป็นน้ำ Longan น้ำผลไม้นี้เป็นเครื่องดื่มที่สดชื่น เนื่องจากลำไยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณสามารถหาน้ำที่ถนนได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามมีสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าสดที่ขายในวันที่ 7/11
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - เครื่องดื่ม
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - เย็น
มังสวิรัติ , มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการง่าย
ปรุง - ดิบ - สุก
Outils de préparration - หม้อความดันหรือหม้อ

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice