×
+
10.2k มุมมอง

เค้กขนมอบจีน

Kanom Pi-e ขนมเปี๊ยะ

ชื่อในภาษาอาหรับ

Kanom Pi-e ขนมเปี๊ยะ
KanomPi-e เป็นขนมเค้กขนมอบของชาวจีนที่ประกอบด้วยถั่วแป้งและไข่แดง ของหวานนี้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีทำขนมจีนเพื่อนมัสการพระเจ้าจีน แม้ว่าจะยังขายได้ทั่วไปในตลาดอยู่ตลอดเวลา
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - อุณหภูมิห้อง
โรคภูมิแพ้ - มีกลูเตน (ข้าวสาลี)
- มีไข่
ความยากลำบากของการเตรียมการยาก
ปรุง - ดิบ - สุก

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice