×
+
11.9k มุมมอง

กล้วยกับข้าวเหนียว

Kao Tom Mad ข้าวต้มมัด

ชื่อในภาษาอาหรับ

Kao Tom Mad ข้าวต้มมัด
ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวห่อใบตอง ข้าวผสมกับกะทิและน้ำตาลโดยปกติจะใส่ถั่วแดงแล้วใส่กล้วยอีกหนึ่งชิ้นก่อนใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันในหม้อนึ่ง
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - ร้อน
มังสวิรัติ , มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
ปรุง - ดิบ - สุก
Outils de préparration - ตุ๋น

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice