×
+
12.4k มุมมอง

คัพเค้กน้ำตาลปาล์ม

Kanom tan ขนมตาล

ชื่อในภาษาอาหรับ

Kanom tan ขนมตาล
Kanom Tan เป็นขนมไทยที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นซึ่งสามารถพบได้ในจังหวัดที่มีต้นปาล์มเช่นเพชรบุรีนครปฐมและสุพรรณบุรี
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - ร้อน
โรคภูมิแพ้ - มีกลูเตน (ข้าวสาลี)
- มีไข่
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
ปรุง - ดิบ - สุก
Outils de préparration - ตุ๋น
- หม้อความดันหรือหม้อ

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice