×
+
11.1k มุมมอง

ไข่เค็ม

Khai Khem ไข่เค็ม

ชื่อในภาษาอาหรับ

Khai Khem ไข่เค็ม
ไข่ขาวเป็นไข่เค็มที่ไข่หมักและทิ้งไว้เป็นเดือน ๆ ขมิ้นเป็นอาหารที่เก็บรักษาไว้ซึ่งมักใช้เป็นส่วนผสมและจานข้างหรือสามารถรับประทานได้ตามลำพังกับข้าว
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
- ช้อนก้นแบน
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - อุณหภูมิห้อง
โรคภูมิแพ้ - มีไข่
ความยากลำบากของการเตรียมการเฉลี่ย
ปรุง - ดิบ - สุก
Outils de préparration - หม้อความดันหรือหม้อ

ส่วนประกอบ

อาหารข้างเคียง

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice