×
+
7.9k มุมมอง

กล้วยสั่น

KluayPan กล้วยปั่น

ชื่อในภาษาอาหรับ

KluayPan กล้วยปั่น
KluayPan เป็นกล้วยสั่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในการเพิ่มพลังงานและความสดชื่น
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - เครื่องดื่ม
ค่าแคลอรี่เบา
อุณหภูมิ - เย็น
มังสวิรัติ
ความยากลำบากของการเตรียมการง่าย
ปรุง - ดิบ - เหล้าองุ่น

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice