×
+
10.4k มุมมอง

ถั่วลิสงผัดลงในน้ำเชื่อม

Tua Break Taek ถั่วเบรกแตก

ชื่อในภาษาอาหรับ

Tua Break Taek ถั่วเบรกแตก
TuaBreakTaek เป็นถั่วลิสงผัดลงในน้ำเชื่อมแล้วราดด้วยงาขาว นี้เป็นที่รู้จักกันทั้งของหวานและขนมขบเคี้ยวเป็นรสชาติของมันเป็นทั้งหวานจากน้ำตาลและเค็มจากถั่วลิสง
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น - สำหรับในชีวิตประจำวัน
วิธีของการรับประทานอาหาร - ด้วยมือ
ค่าแคลอรี่กลาง
อุณหภูมิ - อุณหภูมิห้อง
โรคภูมิแพ้ - มีถั่วลิสง
ความยากลำบากของการเตรียมการยาก
ปรุง - ดิบ - สุก

อาหารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการทำอาหารของ ไทย

par
ingrédient
cuisine
de rue
desserts
et pâtisserie
par
épice