วันแกะ
วันแกะ
ในช่วงเทศกาลนี้ครอบครัวมุสลิมเสียสละสัตว์ (มักจะแกะ แต่มันจะถูกแทนที่ด้วยแพะ, วัวหรืออูฐ)
เทศกาลแกะเรียกว่า "Eid Al-Adha" ในโมร็อกโก (ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ "Eid Al Fitr" สิ้น ramadan- ที่เรียกว่า Eid al-Saghir -The ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่ ) เป็นงานฉลองที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม

บางส่วนของเนื้อสัตว์ที่มีวัตถุประสงค์การบริจาค (มักเรียกว่าไตรมาส) และส่วนที่เหลือมีการบริโภคในวันที่มาและ / หรือเก็บไว้ในช่องแช่แข็งหรือเค็มและแห้ง (ดู "Cordas", "Gueddid" และ " khlii ") เพื่อนำมาใช้ในปีต่อมา

Tihane

ยัดไส้ม้าม

เนื้อ , อื่น ๆ
18.1k มุมมอง
Rrass dial lghenmi mfouer

หัวแกะอบไอน้ำ

เนื้อ , อื่น ๆ
8.4k มุมมอง
Choua
8.2k มุมมอง
Tkelia

เครื่องในโมร็อกโก

Tagines , ปัจจัยการผลิต
6.8k มุมมอง
Boulfaf

ปฏักตับ

เนื้อ , ปัจจัยการผลิต
6.2k มุมมอง
Gueddid

เนื้อกระชาก

การเตรียมการทำอาหาร , เนื้อ
6.1k มุมมอง
Lkotbane
5.9k มุมมอง
Batboute

มัฟฟินทอด

เบเกอรี่
5.3k มุมมอง
Cordas

เครื่องอบแห้ง

การเตรียมการทำอาหาร
5k มุมมอง
Ghrayba

Shortcake

ขนมปิ้ง
4.1k มุมมอง
Mrouzia
3.2k มุมมอง
Melha o lkamoune

เกลือและผงยี่หร่า

การเตรียมการทำอาหาร
3.1k มุมมอง

คู่มือการทำอาหารของ โมร็อกโก